Preventie Consult

Je kan onze preventiewerkers en medewerkers contacteren rond vragen die je hebt rond één van onze thema’s:

Suïcide

De suïcidepreventiewerker van jouw regio is de perfecte persoon om je op de hoogte te houden rond actuele tendensen op het vlak van suïcidepreventie. Indien je vragen hebt of concrete casussen, aarzel dan niet om het Suïcidepreventieteam te contacteren via het telefoonnummer 011 54 23 62

Tabak, alcohol, drugs, gokken of gamen

Wanneer je vragen hebt en advies wil bij concrete casussen, bij incidenten, studentenvragen, implementeren van het beleid, organiseren van activiteiten met een preventieve waarde, … kan je steeds terecht bij onze preventiedienst TAD (link mailadres: preventietad@integra-limburg.be ) op het nummer 011 22 30 10.

Mentale beperking

De consulentenwerking richt zich naar de natuurlijke en professionele omgeving van mensen met een verstandelijke beperking en psychische en/of ernstige gedragsproblemen die zich in een vastgelopen hulpverlenerssituatie bevinden. De omgeving vraagt advies naar verdere aanpak of begeleiding. Je kan hen bereiken op 011 68 38 27.