Consulentenwerking Mentale beperking

Voor wie?

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of ernstige gedragsproblemen, woonachtig in Limburg

Aanbod

  • Consulentenwerking richt zich naar de natuurlijke en professionele omgeving van mensen met een verstandelijke beperking en psychische en/of ernstige gedragsproblemen die zich in een vastgelopen hulpverlenerssituatie bevinden. De omgeving vraagt advies naar verdere aanpak of begeleiding.
  • Consulentenwerking Vuelta leidt in eerste instantie toe naar bestaande diensten en instanties.
  • Als dit niet mogelijk is omwille van de complexiteit van de problematiek, dan biedt Consulentenwerking Vuelta ondersteuning aan de omgeving van de cliënt op vlak van beeldvorming, diagnose en behandeling.
  • Doelstelling is de uitwerking van een begeleidingsaanpak (met bijhorende concrete handvatten) die overeenstemt met de zorgbehoeften van de cliënt. Indien nodig wordt er een beroep gedaan op de specifieke deskundigheid van één of meer externe consulenten.

Contact

Integra Haspengouw Melveren-Centrum 109, 3800 Sint-Truiden
011 68 38 27