Een bijkomend zorgpad: ‘wachtverzachter’

De wachtverzachter tracht de motivatie van (toekomstige) cliënten warm te houden en bijgevolg de kans op drop-out ten gevolge van de wachttijd te beperken.

De wachtverzachter heeft daarnaast een signalerende functie. Aan de hand van een risicotaxatie wordt er nagegaan of er sprake is van suïcide risico, risico’s voor aanwezige kinderen van cliënt, partnergeweld en grensoverschrijdend gedrag.