Straathoekwerk

Outreachend werken en straathoekwerk is voor velen een vrij onbekende werkvorm. Het is dan ook niet makkelijk om uit te leggen wat deze werkvorm precies inhoudt.

In essentie gaat het over een band smeden met de meest kwetsbaren uit de samenleving, de rechten van deze mensen verdedigen, met een positieve benadering omgaan met zij die door velen negatief bekeken worden… We proberen een inclusieve maatschappij te creëren waarbij we kiezen voor de gast en met hen samenwerken aan aansluiting, maar ook kiezen we ervoor om samen te werken met de samenleving om te werken aan insluiting.

Een gesprek aangaan met deze doelgroep is erg belangrijk. Verschillende levensdomeinen komen aan bod met focus op de positieve krachten van de “gasten”. De bedoeling is hun levenskwaliteit te verhogen, het vertrouwen in de organisaties en de maatschappij te herstellen, en hen door te verwijzen naar de juiste instanties. We zijn als het ware een brugfiguur tussen de maatschappelijk kwetsbaren en alle organisaties die er te vinden zijn in de stad (en daarbuiten).

Wij gaan een professionele vriendschapsrelatie aan met de gasten en we zijn daarin transparant. We spenderen zo veel mogelijk tijd op straat zodat de gasten op ons kunnen steunen wanneer zij dat nodig achten. Onze zorg zet heel erg in op het relationele door zoveel mogelijk op de vindplaatsen aanwezig te zijn, zelfs als dit enkel een informele babbel betekent.