Preventie TAD

Het preventieteam tabak, alcohol, drugs, gamen en gokken (TADGG) ondersteunt organisaties, diensten en lokale besturen in het omgaan met en ontwikkelen van een beleid rond tabak, alcohol en andere drugs, gokken en gamen.

tabak alcohol drugs gokken gamen preventie coaching vormingen & trainingen advies documentatie tabak alcohol drugs gokken gamen preventie coaching vormingen & trainingen advies documentatie
tabak alcohol drugs gokken gamen preventie coaching vormingen & trainingen advies documentatie tabak alcohol drugs gokken gamen preventie coaching vormingen & trainingen advies documentatie

We richten ons naar alle sectoren. Het uitgangspunt is maatwerk bieden rekening houdend met de eigenheid van de organisatie of sector. Daarnaast kunnen ook ouders en jongeren met hun vragen bij ons terecht.

Alcohol- en drugspreventie heeft als doel om problemen met middelengebruik te voorkomen. Wanneer er zich toch problemen voordoen bieden we begeleiding om deze problemen zo goed mogelijk aan te pakken. Het welzijn en de gezondheid van de gebruiker en zijn omgeving staan hierbij centraal. We toetsen onze interventies aan wetenschappelijke inzichten en baseren ons op Evidence Based principes van drugpreventie.

Principes van ons preventiewerk:

  • Het gebruik ontraden
  • De beginleeftijd van gebruik uitstellen
  • Verantwoordelijk gedrag bevorderen
  • Een vroegtijdige aanpak door de omgeving stimuleren
  • De schade bij gebruikers beperken

Ons aanbod

Coaching, we coachen organisaties, diensten en sectoren die werk willen maken van een alcohol- en drugbeleid. In dit coachingsproces houdt de preventiewerker rekening met de eigenheid en specifieke behoeften van de organisatie.

Vorming en training over producten, basiskaders bij verslaving, signaalherkenning, motiverende gesprekstechnieken, gamen … Consult en advies bij concrete casussen, vragen bij incidenten, studentenvragen, implementeren van het beleid, organiseren van activiteiten met een preventieve waarde, …

Informatie en documentatie. Uitleendienst van informatiebrochures en educatieve materialen om middelengebruik bespreekbaar te maken bij jouw doelgroep.

Waar kan je terecht?

Preventie TAD 011 22 30 10

Vormingen

Bekijk ons volledig preventie aanbod

Suïcidepreventie

3-daagse vorming suïcidepreventie bij jongeren

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep op vlak van suïcidepreventie. Het is dan ook van groot belang dat professionelen die met jongeren werken adequaat reageren op (signalen van) suïcidaal gedrag. Daarom richten wij ons op alle jongerenbegeleiders in onze driedaagse vorming suïcidepreventie.

Lees meer

Blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen onze preventiewerking

Schrijf je in op onze nieuwsbrief preventie