Zorgaanbod Volwassenen

De volwassenenteams zijn er voor mensen van 18 jaar tot 60 jaar en bieden gespecialiseerde ambulante begeleiding en behandeling. Dit betekent dat je regelmatig op consultatie komt bij één van onze hulpverleners, gemiddeld voor een gesprek van een uur. De behandeling kan bestaan uit individuele therapie, groepstherapie, partner- of gezinstherapie. Indien nodig wordt de behandeling ondersteund met medicatie.

angst depressie suïcide fobieën eetstoornissen angst depressie suïcide fobieën eetstoornissen angst depressie suïcide fobieën eetstoornissen angst depressie suïcide fobieën eetstoornissen
angst depressie suïcide fobieën eetstoornissen angst depressie suïcide fobieën eetstoornissen angst depressie suïcide fobieën eetstoornissen angst depressie suïcide fobieën eetstoornissen

We bieden gespecialiseerde behandelingen voor complexere psychische of psychiatrische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding aangewezen is. Dit kan gaan over:

Emotionele problemen o.a.:

  • angst en fobieën
  • depressie
  • eetstoornissen
  • gedachten m.b.t. zelfdoding …

Persoonlijkheidsproblemen
Ernstige problemen bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen o.a. :

  • echtscheiding
  • seksueel misbruik
  • lichamelijke en emotionele mishandeling
  • zelfdoding van een nabij familielid of vriend
  • psychiatrische problemen in de omgeving
  • andere

Waar kan je terecht?

Volwassenenteam Herkenrode 011 27 42 98
Volwassenenteam Maasland 089 56 38 94
Volwassenenteam Noord Limburg 011 54 23 62
Volwassenenteam Haspengouw 011 68 38 27
Volwassenenteam Zuid-Oost-Limburg 012 23 44 91