Psychosociale revalidatie

Psychosociale revalidatie richt zich tot (jong) volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en zorgnood, waarbij moeilijkheden zich situeren op verschillende levensdomeinen. Via een intensief, doelgericht en tijdelijk hersteltraject op maat wordt ingezet op persoonlijk herstel en maatschappelijke integratie.

Er wordt van je verwacht dat je gemotiveerd bent om een tijdelijk, intensief groeitraject te volgen dat overdag plaatsvindt. Je bent bereid te werken aan doelstellingen binnen voornamelijk een groepsgericht herstelprogramma.

Jouw persoonlijk netwerk en andere betrokken (zorg)actoren worden ook actief betrokken, uiteraard met jouw toestemming.

Aanbod

We bieden een intensief, doelgericht en tijdelijk weekprogramma op maat aan, gericht op persoonlijk herstel en maatschappelijke integratie. Het team gaat met jou op weg om je eigen talenten en eigen krachten te ontdekken, zodat jij je weg terugvindt in de maatschappij.

Je begint met een voorlopig weekprogramma bestaande uit minimum 4 halve dagen per week.

Tijdens deze eerste periode wordt er met jou een persoonlijk herstelplan opgemaakt. We formuleren hierin doelstellingen rond een aantal belangrijke levensdomeinen waaronder wonen, werken en leren, vrije tijd, psychische en fysische gezondheid, sociale relaties en zelfzorg. Hierbij is het belangrijk dat deze doelstellingen vertaald worden naar concrete stappen die je wenst te zetten om aan je herstel te werken. Op basis van dit herstelplan wordt je weekprogramma herbekeken en indien nodig aangepast. We verwachten van jou dat je op de afgesproken momenten aanwezig bent.

Je weekprogramma omvat voornamelijk groepssessies. Het team gaat met jou op weg om, rekening houdend met je beperkingen, je eigen talenten en krachten te ontdekken, zodat jij je weg terugvindt in de maatschappij. De groepssessies en individuele gesprekken zijn ondersteunend om de vaardigheden aan te leren of te onderhouden die nodig zijn om je individuele doelen te bereiken. Dit houdt ook in dat er samen gewerkt wordt met relevante mensen uit je netwerk (professioneel, familie…).

Aanmelding

  1. Je kan rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de dienst op het telefoonnummer 011/54 47 07 voor Lommel en 012/26 14 36 voor Tongeren. Dit kan elke werkdag tussen 8u30 en 15u30. Cliënten kunnen zelf aanmelden in eerste instantie, maar er is nadien nog een professionele verwijzing noodzakelijk.
  2. Bij een aanmelding wordt de werking van het centrum kort toegelicht. We gaan na of je hulpvraag in aanmerking komt voor een revalidatieprogramma. Indien jouw vraag niet beantwoordt aan de voorwaarden, kijken we samen met jou naar een alternatief dat bij je hulpvraag past.
  3. Vervolgens word je uitgenodigd voor een intakegesprek bij de maatschappelijk assistent en de psychiater, waarbij naar je hulpvraag, een stukje geschiedenis en je motivatie wordt gepeild. Het meebrengen van een medisch verslag is hierbij wenselijk.
  4. Daarna wordt je aanmelding besproken op het team en wordt er een voorlopig weekprogramma opgesteld.
    Bij de start van je revalidatie wordt er een aanvraag voor tegemoetkoming in de kosten voor revalidatie bij je zorgkas ingediend. Indien geen verhoogde tegemoetkoming betaal je € 2,15 (jaarlijks indexeerbaar) remgeld per aanwezigheid.

Wens je meer informatie over de werking, dan kan je steeds rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de dienst op het telefoonnummer 011/54 47 07 voor Lommel en 012/26 14 36 voor Tongeren. Dit kan elke werkdag tussen 8u30 en 15u30.

Zorgnet Icuro publiceerde een toekomstvisie voor de Psychosociale revalidatie. 

Contact

Vestiging Lommel Kloosterstraat 193 011/54 47 07
Vestiging Tongeren Sabinuslaan 13 012/26 14 36