Lokale besturen

Gemeenten en steden zijn bekommerd over het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van hun inwoners. Daarom zijn gemeenten en steden een belangrijke motor voor een lokaal Tabak-, Alcohol-en Drugbeleid (TAD). We doen dit met aandacht voor jong en oud en de gezondheid en het welzijn van iedereen.

Ondersteuning

In overleg met de regionale preventiewerker van Integra, verantwoordelijk voor de werking in uw ELZ kan een plan opgemaakt worden, in overleg met andere gezondheidsactoren en beleidsmakers over verschillende bevoegdheden heen.

Op basis van een lokale analyse maken we een integraal plan op dat maatwerk biedt.

We ondersteunen de gemeente bij het ontwikkelen en implementeren van dit lokaal beleid, maximaal conform de regels en principes van wetenschappelijk onderbouwde preventie, waartoe onze medewerkers opgeleid worden.

Vorming

Specifieke knelpunten en noden rond de aanpak van lokale situaties vergt soms specifieke expertise.

Wij gaan graag aan de slag om samen met u een passend vormingstraject uit te werken voor al de actoren in het gemeentelijk drugbeleid. We richten ons hierbij tot intermediairen en ook de uiteindelijke doelgroep. En dit in alle maatschappelijke settings zoals onderwijs, algemene bevolking, bijzondere risicogroepen, bedrijven en lokale besturen, sport- en vrijetijdsverenigingen , welzijnsorganisaties, ocms’s enz.

Waar kan je terecht?

Wil je ondersteuning om aan de slag te gaan met dit thema:

Preventiedienst TAD Integra 011 22 30 10