Preventie Welzijn en gezondheid

Binnen de gezondheidszorg en het welzijnswerk kunnen cliënten er terecht met diverse vragen of problemen. Soms kampen cliënten ook met alcohol- of andere drugproblemen.

Hulpverleners hebben enkele belangrijke troeven in handen om te werken rond deze problematieken. Ze vertrekken vaak vanuit een vertrouwensrelatie met de cliënt, zijn laagdrempelig aanwezig en kunnen in een vroeg stadium eventuele problemen opmerken om erger te voorkomen. Gezondheids- en welzijnswerkers kunnen een belangrijke rol vervullen in het opmerken en aankaarten van (beginnende) middelenproblemen. Cliënten kunnen door deze hulpverleners geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over gebruik van middelen, doorverwezen worden en er kan gewerkt worden rond motivatie om het gebruik te veranderen.

Met ons ondersteunend aanbod richten we ons op verschillende settings die vaak in aanraking met deze doelgroep:

 • Bijzondere jeugdzorg
 • CAW
 • Woonzorgcentra (zie verder)
 • Apothekers/huisartsen/ziekenhuizen
 • OCMW/lokale dienstencentra
 • Beschut wonen
 • ...

Aanbod

 • Ondersteuning bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid
 • Vormingen rond hoe omgaan met deze problematiek
 • Training motivationele gespreksvoering
 • Vorming Kop/Koap – hoe omgaan als er kinderen betrokken zijn bij gebruikende ouders
 • Vormingen op maat

Psychofarmaca in woonzorgcentra: samen op weg naar minder

Meer en meer hebben we aandacht voor het overmatig gebruik van psychofarmaca, ook in de woonzorgcentra. Voor de woonzorgcentra die het gebruik van hun bewoners willen verminderen stelt de Vlaamse Overheid procesbegeleiders ter beschikking om te helpen bij de ontwikkeling van een psychofarmacabeleid.

Bij interesse kan je jouw woonzorgcentrum inschrijven op de website van Gezond Leven waarna je in contact gebracht wordt met een procesbegeleider van Integra.

Waar kan je terecht?

Wil je ondersteuning om aan de slag te gaan met dit thema:

Preventiedienst TAD Integra 011 22 30 10