Suïcidepreventie

De suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP) ondersteunt sinds 1997 professionelen in het werken met suïcidale personen. In al die jaren is er een ruime expertise opgebouwd omtrent didactische methodieken en suïcidepreventie. De inhoud wordt steeds aangepast aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen en eigen praktijkervaring.

angst advies vormingen geheugenproblemen concentratieverlies stress zelfmoordgedachten eetstoornissen familiale problemen paniekaanvallen angst advies vormingen geheugenproblemen concentratieverlies stress zelfmoordgedachten eetstoornissen familiale problemen paniekaanvallen
angst advies vormingen geheugenproblemen concentratieverlies stress zelfmoordgedachten eetstoornissen familiale problemen paniekaanvallen angst advies vormingen geheugenproblemen concentratieverlies stress zelfmoordgedachten eetstoornissen familiale problemen paniekaanvallen

CGG-Suïcidepreventie maakt deel uit van het platform Zelfmoord1813. Alle informatie over preventie van zelfdoding en het vormingsaanbod van de CGG-Suïcidepreventie is terug te vinden op https://www.zelfmoord1813.be

Aanbod

Ons aanbod bestaat uit consult en advies, coaching bij het opmaken van een suïcidepreventiebeleid of vorming.

Dit aanbod is nuttig in diverse organisaties:

  • Scholen en CLB
  • Huisartsen
  • Politiekorpsen
  • Ziekenhuizen
  • Voorzieningen geestelijke gezondheidszorg
  • Jeugdhulpverleners, hulpverleners voor volwassenen en ouderen
  • Bedrijven
  • Gevangenissen
  • ...

Consult en advies

De suïcidepreventiewerker van jouw regio is de perfecte persoon om je op de hoogte te houden rond actuele tendensen op het vlak van suïcidepreventie. Indien je vragen hebt of concrete casussen, aarzel dan niet om het CGG-SP team te contacteren via het telefoonnummer 011/54.23.62 of m1609112599a816914534r1429499644i1078532366e625799417.140048362v510793263a2123617797n1865648985b742566220r1748780475o2044755259e1636630244c1620542276k1199455529h1285188551o1047734738v1877303359e320994020n1319771813@1522662219i349976240n747427191t1690851942e7884502g1034294243r220156794a1994008205-1594843364l1602772838i1036803678m645888659b159308592u155863519r488076888g1416242849.464557877b138627690e613586047

Suïcidepreventiebeleid

Geconfronteerd worden met suïcidaal gedrag kan heel ingrijpend zijn en doet vaak veel vragen rijzen die snel beantwoord moeten worden. Een draaiboek biedt houvast in dit proces.

De suïcidpreventiewerkers ondersteunen je organisatie in het uitwerken van een suïcidepreventiebeleid op maat.

Vorming

Deskundigheidsbevordering van hulpverleners is één van de meest effectieve strategieën ter preventie van suïcide. Een suïcidaal proces is omkeerbaar en het detecteren en bespreekbaar maken van suïcidaliteit is dan ook van fundamenteel belang.

Suïcidepreventie is een taak van alle professionelen die in contact komen met suïcidale personen. In onze praktijkgerichte vormingen leren hulpverleners de signalen van suïcidaliteit herkennen en bespreekbaar te maken. Er worden praktische tips en handvatten aangereikt en de basisvaardigheden van gespreksvoering worden ingeoefend.

Ons open aanbod is toegankelijk voor alle hulpverleners (zoals maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders, huisartsen,...) die in contact komen met suïcidale personen. In samenspraak met uw team kan ook een vorming op maat worden opgesteld. Dit kan gaan om een workshop, meerdaagse training of lezing.

De concrete data in uw regio en de inhoud van vormingen zijn terug te vinden op https://www.zelfmoord1813.be/vormingen

Meer info

Ja kan het Suïcidepreventieteam contacteren via het telefoonnummer 011/54.23.62 of m444771309a780611502r1637929138i341113249e385348703.1452789335v1122296878a1142377616n80583155b1248203776r1450959648o1778260195e152516815c1350404784k1287327193h1540477091o875595226v522186648e427574394n360743757@537033022i923130404n1568035871t831453346e408677369g1647523552r1257696297a1313128770-111973322l1292648554i994833712m1068601192b53912194u925115017r729429559g246575668.858549348b640680369e877449238

Waar kan je terecht?

Integra Suïcidepreventie 011 54 23 62

Vormingen

Bekijk ons volledig preventie aanbod

Suïcidepreventie

3-daagse vorming suïcidepreventie bij jongeren

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep op vlak van suïcidepreventie. Het is dan ook van groot belang dat professionelen die met jongeren werken adequaat reageren op (signalen van) suïcidaal gedrag. Daarom richten wij ons op alle jongerenbegeleiders in onze driedaagse vorming suïcidepreventie.

Lees meer

Blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen onze preventiewerking

Schrijf je in op onze nieuwsbrief preventie