Groepsaanbod

We bieden een ruim groepsaanbod van cursusgroepen tot therapeutische groepen aan. Je vindt hier een overzicht per thema en doelgroep.

Praktisch

Voor deelname aan deze groepsinitiatieven heb je een kennismakinggesprek met één van de begeleidende hulpverleners. Je kan hen contacteren via de contactgegevens vermeld bij de desbetreffende groep. Groepen gaan door in verschillende regio’s in Limburg, je vindt de praktische info en data bij elke groep.

Informatief
Cursus
Praatgroep
Vervolgsessie
Kinderen & jongeren
Volwassenen
Ouders
Gokken

Cursus gokken

Therapeutische cursus voor gokkers, waarbij eigen gokgedrag onder de loep wordt genomen en besproken, theoretische modellen worden toegepast op eigen gokgedrag.

Lees meer

Veerkracht

Groep Veerkracht

Psycho-educatieve groep om je persoonlijke draagkracht te vergroten aan de hand van opdrachten.

Lees meer

Middelengebruik

Ouderinfoavond voor ouders van kinderen die illegale drugs gebruiken

Laagdrempelige ouderinfoavond met uitleg over producten, effecten, aanpak en communicatie zonder ‘belasting’ van die informatie door persoonlijke levensverhalen.

Lees meer

Middelengebruik

Themasessie voor ouders - Middelengebruik

Ouders die eerder al een infosessie volgden maar nadien behoefte voelen om ervaringen uit te wisselen met elkaar en/of sommige thema's wat willen uitdiepen kunnen hier terecht.

Lees meer

Middelengebruik

Terugkomavonden ouders

Ouders die na de 4 themasessies nog behoefte voelen om verder regelmatig uitwisseling te hebben met andere ouders, kunnen deel uitmaken van deze halfopen gespreksgroep.

Lees meer

Alcohol

Therapiegroep - Alcohol - Partners

Therapiegroep voor partners van drinkers. Tweemaandelijkse bijeenkomsten, begeleid door therapeuten. We bespreken wat er leeft in de groep betreft het (samen)leven met een drinker.

Lees meer

Alcohol

Meten met maten

Therapeutische cursus voor drinkers, waarbij eigen drinkgedrag onder de loep genomen en besproken wordt om tot een haalbare en houdbare maat te komen.  

Lees meer

stress en trauma

Groepstraining in mindfulness en (zelf)compassie

Een Evidence Based methode die we inzetten bij psychische problemen die vaak een traumatische kern hebben. Het gaat over een therapeutische interventie die meer gebruik maakt van de niet talige invalshoek, namelijk het neurobiologische.Het is een praktische benadering. Spreken leidt vaak tot eindeloos en steriel herhalen van steeds dezelfde verhalen

Lees meer

Cannabis

Cannabisgroep

Een aanbod voor cannabisgebruikers die tijdens acht sessies in groep willen nadenken over hun gebruik.

Lees meer

Middelengebruik

Vroeginterventie - Ligant

Jongeren die door school, politie, … worden verwezen voor interactieve vorming i.v.m. illegaal druggebruik.  

Lees meer

Alcohol

Therapiegroep - Alcohol - Vrouwen

Therapiegroep voor vrouwen met een alcohol- en/of medicatieprobleem. Maandelijkse bijeenkomsten, begeleid door therapeuten.

Lees meer

Alcohol

Therapiegroep - Alcohol - Mannen

Ondersteunende groepspsychotherapie voor mannen die reeds een weg hebben afgelegd in het omgaan met hun verslavingsprobleem.

Lees meer

Alcohol

Terugkomavond Meten met Maten

Voor iedereen die ooit de alcoholcursus 'Meten met maten' volgde.  

Lees meer

Meditatie

Meditatie-cursus

Voor onze mentale gezondheid is het belangrijk dat we niet alleen praten maar ook effectief trainen.

Lees meer

Epilepsie

Epilepsie zelfhulpgroep

Epicentrum Limburg en Epilepsie Liga organiseren informatieavonden, gespreksavonden en uitstappen en ontspanningsactiviteiten.

Lees meer

Eetstoornissen

Eetstoornissen

In deze groep ga je samen op zoek naar een nieuw evenwicht in het omgaan met hun eetgedrag, zelfbeeld, lichaamsbeeld, emoties.

Lees meer

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden - Jongeren

Groepsaanbod voor kinderen en jongeren om te werken aan sociale vaardigheden.

Lees meer

ADHD

ADHD – Ouders

Deze oudercursus wordt georganiseerd voor ouders van kinderen tot 12 jaar, waarbij een ADHD diagnose is weerhouden.

Lees meer