Meten met maten

Therapeutische cursus voor drinkers, waarbij eigen drinkgedrag onder de loep wordt genomen en besproken (aan de hand van een alcoholdagboek) om zo tot een haalbare en houdbare maat te komen, theoretische modellen worden toegepast op eigen drinken.

TYPE: CURSUS
DOELGROEP: VOLWASSENEN
MAX: 12 PERSONEN - GESLOTEN GROEP

Wat is het?

Therapeutische cursus voor drinkers, waarbij eigen drinkgedrag onder de loep wordt genomen en besproken (aan de hand van een alcoholdagboek) om zo tot een haalbare en houdbare maat te komen, theoretische modellen worden toegepast op eigen drinken.

Van deelnemers wordt een actieve werkhouding verwacht tijdens sessies en tussen sessies in (alcoholdagboek, huiswerkopdrachten, ..). Ze krijgen een map met info en oefeningen mee die wekelijks wordt aangevuld. Belangrijke thema’s zijn: productinformatie (‘eenheid’ alcohol, ..), functie van alcohol, voor-en nadelen, eigen triggers, contract met zichzelf i.v.m. alcohol, stoppenplan als hulpmiddel om doel te bereiken.

Praktisch

  • Contactpersoon: Ronny Willemen en Maarten Wouters
  • Product / doelgroep: Alcohol
  • Type: Cursus; gesloten groep – max. 12 personen
  • Plaats: Salvatorstraat 25, Hasselt
  • Tijdstip: 2 maal per jaar: voorjaar (februari-april) en najaar (september-november). 10 maandagen: 19/2, 26/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 8/4, 15/4, 22/4 en 29/4/2024 telkens 14u tot 16u
  • Duur: Twee uur
  • Kostprijs: € 4 per sessie (10 sessies in totaal). Is dit tarief voor u niet haalbaar? Gelieve ons hierover aan te spreken zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.
  • Procedure: Telefoontje naar Ronny Willemen of Maarten Wouters (011/27 42 98) voor een eerste gesprek

Waar kan je ons vinden?

We hebben verschillende regionale kantoren. Het aanbod binnen deze kantoren kan verschillen afhankelijk van de andere zorgpartners in de regio.

Zoek een locatie

Kaart Limburg