Zorgaanbod Ouderen

Binnen Integra is er een ouderenteam in de vestigingen Maaseik, Lommel en Tongeren.
De ouderenteams richten zich tot personen vanaf de leeftijd van 60 jaar.

angst depressie rouw geheugenproblemen concentratieproblemen Familiale problemen Relationele problemen nazorg angst depressie rouw geheugenproblemen concentratieproblemen Familiale problemen Relationele problemen nazorg angst depressie rouw geheugenproblemen
angst depressie rouw geheugenproblemen concentratieproblemen Familiale problemen Relationele problemen nazorg angst depressie rouw geheugenproblemen concentratieproblemen Familiale problemen Relationele problemen nazorg angst depressie rouw geheugenproblemen

De vele verlieservaringen op latere leeftijd en eenzaamheid vergroten de kans op psychische klachten. Waar de 60-plusser vroeger misschien over genoeg veerkracht beschikte om moeilijkheden het hoofd te bieden, is dat in deze levensfase mogelijk niet meer het geval.

De psychische klachten waar de 60-plussers zich mee aandienen zijn depressie, angst en rouwverwerking. Depressie bij 60-plussers wordt vaak niet vlug genoeg herkend als dusdanig omdat zij zich eerder bij de huisarts zullen aanmelden met somatische klachten als buikpijn, hoofdpijn…

Het is dan ook belangrijk als hulpverlener om deze link tussen lichamelijke en psychische klachten grondig te onderzoeken. Hierbij mogen we echter de motivatie tot psychologische begeleiding niet uit het oog verliezen. 60-plussers worden vaak doorverwezen door familie of het netwerk terwijl er bij de cliënt zelf een groot taboe rust op het hebben van psychische klachten.

Daarnaast krijgen de ouderenteams steeds vaker te maken met personen die lijden aan dementie. Hier wordt er niet zozeer aan de slag gegaan met de persoon die lijdt aan de aandoening, maar worden eerder de mantelzorgers ondersteund wanneer zij zelf psychische klachten ontwikkelen ten gevolge van de zorg voor de ouder of partner met dementie.

Indien het voor de 60-plusser onmogelijk is om tot op de dienst te geraken, gaat de hulpverlener van het ouderenteam aan huis of naar de serviceflat of het woonzorgcentrum. Dit heeft het voordeel dat de oudere persoon in zijn vertrouwde omgeving vertoeft en er gemakkelijker samengewerkt kan worden met de context. Er zijn ook vaste overeenkomsten met woonzorgcentra.

Binnen de ouderenwerking wordt er veel samengewerkt met het netwerk.De ouderenteams bieden ook advies en ondersteuning aan professionele hulpverleners in de ouderenzorg (thuisverpleegkundigen, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra).

Mantelzorg

De rol van mantelzorgers in onze maatschappij wordt alsmaar belangrijker. Zorg opnemen is niet eenvoudig en kan aanleiding geven tot vragen omtrent de problematiek van de zorgvrager of in sommige gevallen leiden tot psychische klachten bij de zorggever.

Als er te lang, te veel van een mantelzorger wordt gevraagd, kan dit een negatieve impact hebben op zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid van de zorggever. Het is belangrijk dat de draagkracht en draaglast in balans blijven. Zo is de verantwoordelijkheid die men draagt niet te onderschatten. Daarnaast moeten mantelzorgers zich erg flexibel opstellen (mogelijk ten koste van zichzelf of hun omgeving) en is de afstemming in mate van betrokkenheid met de zorgvrager een complex gegeven.

Mantelzorgers kunnen bij ons terecht wanneer ze:

  • Psychische moeilijkheden opmerken bij de zorgvrager.
  • Vragen hebben rond de psychische problematiek van de zorgvrager.
  • Zelf psychische moeilijkheden ondervinden in het zorgen voor.

Als team trachten wij informatie te verlenen, handvatten aan te reiken in het omgaan met een persoon met psychische moeilijkheden, ondersteuning te bieden en samen op zoek te gaan naar mogelijkheden. We streven ernaar de draagkracht te verhogen waar mogelijk.

Waar kan je terecht?

Integra Noord-Limburg 011 54 23 62
Integra Zuid-Oost-Limburg 012 23 44 91