Preventie in het onderwijs

Alcohol, tabak, medicatie, cannabis, andere drugs gokken en gamen. Jongeren komen er vroeg of laat mee in aanraking, maar hoe ze er mee omgaan hangt af van verschillende factoren. De schoolcontext is de ideale plaats om in te zetten op alcohol- en drugpreventie.

Om op die manier kinderen en jongeren te sensibiliseren rond deze thema’s en om hen de kennis, attitude en vaardigheden mee te geven om zo goed mogelijk om te gaan met situaties waarin zij geconfronteerd worden met gebruik en misbruik van alcohol, illegale drugs, medicatie, gokken en gamen.

Aanbod

Vanuit een beleidsmatige aanpak, een drugbeleid op school, werken we op verschillende niveaus: een goed onderbouwde visie met een regelgevend kader en procedures maar ook afspraken rond de begeleiding van leerlingen/studenten met mogelijke problemen in verband met alcohol en/of drugs. Daarnaast is er aandacht voor omgevingsinterventies en educatieve interventies naar leerlingen en personeel.

Vanuit deze beleidsmatige aanpak kan men verder inzetten op drugpreventieve acties zoals:

  • Methodieken waarmee leerkrachten in de klas kunnen werken rond alcohol, cannabis, gokken en gamen
  • Hulpmiddelen voor CLB-medewerkers om het gesprek aan te gaan met jongeren over deze thema’s
  • Verduidelijking van het juridisch kader waarbinnen een school moet functioneren
  • de do’s en don’ts rond preventieve acties binnen het onderwijs
  • Methodieken om naar ouders toe te werken rond alcohol, cannabis en gamen
  • Een leerlingenbevraging om een beeld te krijgen van het middelengebruik op school.

Waar kan je terecht?

Wil je ondersteuning om aan de slag te gaan met dit thema:

Preventiedienst TAD Integra 011 22 30 10