Werken bij Integra

Beleidsmedewerker Noolim

Beleidsmedewerker Noolim

Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg in Oost-Limburg - is een partnerschap van diverse voorzieningen en diensten binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg.

In het kader van de verdere uitbouw en professionalisering van het mobiele crisisteam en de teams langdurige zorg,  is er binnen het 107-project Noolim een vacature voor een Staf(Beleids)medewerker Noolim.

Lees meer

Online hulpverlener

Online hulpverlener

OnlinePsyHulp is een samenwerkingsverband tussen CGG Kempen, Integra en CGG De Pont waarbij
rechtstreekse online hulp aangeboden wordt via programma’s zoals Depressiehulp, Alcoholhulp, e.a. In sommige settings wordt deze hulp ook ‘blended’ aangeboden.

Meer informatie over online hulpverlening is terug te vinden op de website onlinepsyhulp.be

Lees meer

Coördinator casemanagement

Coördinator casemanagement

Het netwerk Noolim bouwt aan versterkte zorgtrajecten voor personen met een complexe
psychische problematiek waarbij het gebruik van illegale drugs op de voorgrond staat.
Hiervoor wordt een multidisciplinair team ( 3,5 VTE ) met expertise in de verslavingszorg
samengesteld dat inzet op intensief casemanagement.

Lees meer