Spuitenruil

Het project spuitenruil kadert binnen gezondheidspreventie waarbij het doel is de schade voor zowel de gebruiker, de omgeving als andere bevolkingsgroepen te beperken.

Binnen dit project worden er 4 doelstellingen gehanteerd:

  • Het voorkomen van besmettelijke aandoeningen (HIV/AIDS, Hepatitis B en C) bij injecterende gebruikers door de beschikbaarheid van injectiemateriaal te verhogen;
  • Het voorkomen van andere gezondheidsrisico’s (vb. abcessen) door het geven van gerichte preventieboodschappen (belang van zuiver materiaal, geen materiaal delen,…);
  • Het voorkomen van besmettingsgevaar bij andere groepen van de bevolking (door besmette naalden te verwijderen uit het straatbeeld,…);
  • Het geven van aanzetten tot meer diepgaande zorg- en hulpverlening via gerichte doorverwijzing.

Wanneer aan deze doelstellingen wordt voldaan kunnen we zeggen dat personen die gebruiken, dat op een minder risicovolle manier gaan doen. Daarnaast betekent het ook dat er minder gebruikte spuiten terug te vinden zullen zijn op straat hetgeen een winst is voor de gehele maatschappij.

De medewerkers van spuitenruil nemen een neutrale positie in, zonder het druggebruik te veroordelen. Het werkt ook op een anonieme basis. Er is dus geen intakegesprek, geen persoonlijke gegevens en geen dossier dat wordt bijgehouden.

Voor wie zijn we er?

Enerzijds kunnen personen die middelen gebruiken bij ons terecht voor gratis materialen. Je kan er bij de medewerkers ook terecht voor tips om de risico’s op HIV/AIDS, Hepatitis B/C, overdosispreventie, spuitabcessen,…te beperken., alsook een aantal handige folders. Ook dit aanbod is gratis.

Anderzijds heeft het project een bredere doelstelling, namelijk het verstrekken van informatie aan belangrijke partners binnen spuitenruil. Personen die in aanraking komen met zwerfspuiten kunnen bij ons terecht voor een breed vormingsaanbod.

Wanneer zijn we er?

Spuitenruil wordt georganiseerd op verschillende locaties, verspreid over heel Limburg. In onderstaand overzicht kan je vinden waar je wanneer terecht kan:

MSOC Hasselt Elke weekdag doorlopend open tijdens kantooruren 9u-17u
Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt
011/27.42.98
MSOC Genk Maandag van 11u-19u
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u-17u
Vennestraat 91, 3600 Genk
011/71.60.00
MSOC Maasmechelen
Koning Albertlaan 35/2, 3630 Maasmechelen
011/71.60.02
MSOC Neerpelt
Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u-17u
Elke maandag van 13u-20u
Sooi Willemsplein 1/4, 3910 Pelt
011/64.78.11
Sint-Truiden: CAW
Elke maandag van 15u-18u
Kazernestraat 34, 3800 Sint-Truiden