Sociale vaardigheden - Lagere school of middelbaar

Groepsaanbod voor kinderen en jongeren om te werken aan sociale vaardigheden.

TYPE: CURSUS
DOELGROEP: KINDEREN EN JONGEREN

Wat is het?

Groepsaanbod voor kinderen en jongeren om te werken aan sociale vaardigheden.

De kinderen krijgen een mapje waarin ze al de informatie vinden, elke week wordt dit aangevuld met de info die ze die week nodig hebben. De sessies bestaan uit concrete informatie zodat de kinderen weten hoe ze dienen te reageren/ zich gedragen in dergelijke situaties. Maar daarnaast is het de bedoeling dat dit ingeoefend wordt aan de hand van spelletjes, quiz, rollenspelen op basis van eigen situaties en algemene situaties en kringgesprekken. We vinden het belangrijk dat de inhoud herhaald wordt daarom krijgen ze opdrachten mee die ze wekelijks thuis moeten maken. We hopen dat jullie als ouders, uw kind hierin kunnen ondersteunen.

Thema’s van de groep:

  • Sessie 1: Kennismaken
  • Sessie 2: Goede dingen zeggen van mezelf en de anderen
  • Sessie 3: Gevoelens uitdrukken
  • Sessie 4: Iets vragen aan een ander en reageren op een weigering
  • Sessie 5: Een praatje maken en reageren op een weigering
  • Sessie 6: Wat kan ik doen als iemand iets doet waar ik last van heb?
  • Sessie 7: Wat moet ik doen als iemand mij op een fout wijst of een opmerking geeft?
  • Sessie 8: Reageren op pesten en plagen

Praktisch

  • Contactpersoon: Kinderen en jongerenteam Noord-Limburg, 011 54 23 62

Waar kan je ons vinden?

We hebben verschillende regionale kantoren. Het aanbod binnen deze kantoren kan verschillen afhankelijk van de andere zorgpartners in de regio.

Zoek een locatie

Kaart Limburg